21°C pochmurno z przejaśnieniami

Szkolenie z zakresu prawa celnego (wygasło)

cena: 800 PLN (do negocjacji)

Szkolenie z zakresu prawa celnego – poziom podstawowy
I. Dla kogo szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących przyswoich podstawowe zagadnienia związane z prawem celnym, odprawami celnymi, pracą agenta celnego.
Uwolnieniem zawodu Agenta celnego i zwolnienie z obowiązku egzaminu państwowego często skutkuje tym, iż zdobywamy licencję, ale nie możemy znaleźć pracy w zawodzie, z uwagi na brak wiedzy oraz doświadczenia. To szkolenie przybliży Państwu temetykę pracy Agenta Celnego oraz zasady obsługi celnej zarówno podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.
Ze szkolenia skorzystają również osoby, które już podjęły pracę w zawodzie, ale chciałyby uporządkować swoją wiedzę jak i osoby nie mające bezpośredniej styczności ze sprawami celnymi, ale specyfika pracy wymaga od Pańśta podstawowej znajomosci temetu.

II. Program szkolenia
1. Wprowadzenie
a) Prawo celne krajowe oraz unijne
b) Najważniejsze akty prawne
c) Skróty stosowane w sprawach celnych
2. Status celny towarów
3. Pochodzenie towaru
a) Niepreferencyjne pochodzenie towaru
• Podstawy prawne
• Zasady ustalania niepreferencyjnego pochodzenia
• Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia
b) Preferencyjne pochodzenie towarów
• Podstawy prawne
• Umowy o wolnym handlu
• Ogólny system preferenji taryfowych
• Unia celna
c) Deklaracje dostawców oraz inne procedury ułatwiające wystawiane lub sporządzanie dowodów pochodzenia
d) Wiążąca informacja o pochodzeniu
4. Wartość celna towaru
a) Wartość transakcyjna
b) Koszty dotyczące wartości celnej towarów
c) Dokumentowanie wartości celnej towaru
d) Uproszczony sposób obliczania wartości celnej – art. 73 UKC
e) Wiążąca informaja o wartości celnej
f) Przeliczanie waluty w celu ustalania wartości celnej
5. Klasyfikacja towarowa
a) Wspólna taryfa celna
b) Zasady klasyfikacji taryfowej towarów
• Ogólne Reguły Interpretacji Nomenklatury Scalonej
• Noty wyjaśniające
• Opinie, decyzje i rozporządzenia klasyfikacyjne
c) Stawki celnej i zasady ich stosowania
d) Wiążąca informacja taryfowa
6. Przywozowe procedury celne
a) Dopuszczenie do obrotu
b) Procedury specjalne
• Procedura tranzytu
• Procedura skłądowania celnego
• Procedura wolnego obszaru celnego
• Procedura odprawy czasowej
• Procedura końcowego przeznaczenia
• Procedura uszlachetniania czynnego
7. Procedury wywozowe
a) Procedura wywozu
b) Procedura uszlachetniania biernego
8. Przedstawicielstwo celne
a) Przedstawicielstwo w Kodeksie Cywilnym a przedstawicielstwo celne
b) Przedstawicielstwo a pełnomocnictwo w prawie cywilnym
c) Przedstawiciel celny
9. Zgłoszenia celne
a) Formy dokonywania zgłoszeń
b) Dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia
c) Sprostowanie zgłoszenia
d) Unieważnienie zgłoszenia
e) Korekty zgłoszeń
f) Weryfikacja zgłoszenia
• Weryfikacja zgłoszenia przed zwolnieniem towarów oraz po zwolnieniu towarów
10. Orzecznictwo Unijne
11. Orzecznictwo sądów polskich
12. Case study – studium przypadku
13. Omówienie dodatkowego tematu - wybranego przez klienta.

Możliwa modyfikacja programu szkolenia, dostosowana do potrzeb klienta.
Możliwość rozszerzenia szkolenia o praktyczne zajęcia z wypełniania zgłoszeń celnych z wkorzystaniem programu Huzar Software. – do negocjacji.
III. Czas trawania szkolenia:
• Tryb weekendowy
• 1 dniowe z możliwością rozszerzenia na 2 dni (wzbogacone o nowe temety)
• 8 godzin zegarowych
IV. Miejsce szkolenia:
• Siedziba klienta (w przypadku szkolenia zamkniętego)
• Sala szkoleniowa na terenie Wrocławia (do ustalenia)
V. Cena szkolenia
• 800 zł + 23 % VAT – szkolenie 1 dniowe
• 1400 zł + 23 % VAT – szkolenie 2 dniowe
• W przypadku indywudualnego programu szkolenia dostosowanego do klienta – cena do negocjacji.
VI. Co zyskujesz?
• Szkolenie prowadzone przez praktyka, Agenta celnego z licencją, pracującego w zawodzie
• wiedzę z zakresu prawa celnego
• Imienne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Case study – omówienie rzeczywistych sytuacji
• Przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie Agenta celnego
• Szkolenie zgodne z najnowszymi zmianami w prawie
VII. Kontakt:
• Prosimy o kierowanie zgłoszeń na adres mailowy: pctraining

Dane kontaktowe

To ogłoszenie wygasło w dniu 2018-02-15 09:42:57